Krkonoše - cesta na Luční boudu...

Krkonoše - cesta na Luční boudu...

Samotář - první sníh Color 1

Krkonše - pohled od Liberce

Liberec Ještěd - předjaří 2

Liberec Ještěd - předjaří 1

Siluety - color

Siluety

Nedělní vycházka za městem

Strom samotář č.1

Zamrzlé podhůří ČB

Zamrzlé podhůří