Výstava - prostory f.KODAP

Tato expozice fotografií se uskutečnila ve vstupním vestibulu společnostiKODAP s.r.o. Pan V.Sojka - ředitel společnosti KODAP, mimo jiné sám turista a fotograf, umožnil vyvěšení vybraných fotografií ve vstupním vestibulu.

S panem Sojkou jsme společně vybrali fotografie z Korsiky, Jizerských a Lužických hor. Podle ohlasů návštěvníků i pracovníků společnostiKODAP jsme měli šťastnou ruku.

To, že fotografie a moderní prostory vstupní haly společnostiKODAP k sobě pasují, jsem věděl od okamžiku kdy jsem do této firmy poprvé vstoupil. Jsem velmi rád, že se nakonec i několik fotografií na trvalo usídlilo do kanceláře společnostiKODAP.

Děkuji tímto řediteli společnostiKODAP panu V.Sojkovi za uskutečnění této expozice fotografií.