PF 2018

PF 218 ( Norsko 9/2017 )

Pevné zdraví a životní pohodu přeji všem příznivcům těchto stránek.

... fotografům pochopitelně klasické přání "Dobré světlo!"